Sosyoloji Tarihi (Dünya’da ve Türkiye’de) By Levent Ünsaldı


    iyi bir giriş kitabı 9786058600836 Akademi çalışmaları dışında, kurduğu yayınevi ile toplum bilim alanında çok değerli kitapların Türkiye girişini sağlayan Levent Ünsaldı ile Ercan Geçgin beraber hazırladıkları Sosyoloji Tarihi hem sosyoloji alanında akademik çalışmalar yürütenler için hemde sosyoloji bilimine merak salanlar için bu bilimin tarihsel sürecine geniş bir perspektif oluşumu için önemli bir eser olabileceğini düşünüyorum. Şahsım açısından yıllardır sosyoloji ile ilgili bildiğim bazı ayrıntılar hakkında ön yargılarımı ve yanlış bildiğim bazı konuları bu eser ile aştığımı düşünüyorum. 9786058600836

    Sosyoloji

    Mühim olan, sosyolojinin bir disiplin olarak doğuş ve gelişiminin tarihidir. Bu tarih tekdüze, ansiklopedik, kronolojik bir fikirler veya kurucular tarihine indirgenemez. Kaldı ki sosyoloji tarihini sosyal düşünceler tarihiyle eşlesek dahi, birbiri üzerine katarak ilerleyen ve her zaman yeni gelenin kendisini önceleyenden daha doğru ve gerçek olduğu bir düşünceler tarihi yaklaşımı koca bir yanılsamadır.

    Elinizdeki kitap bu nevi bir çizgisel (kümülatif ) sosyoloji tarihi okumasından uzaklaşma gayretindedir. Aslında yaptığımız, sosyolojik geleneğin o devasa mirasıyla dinamik bir diyalog kurmaktır. Bu diyalog her sosyolog için fevkalade önemlidir. Zira her sosyolog kendisini bu mirasa göre, farkında olsun ya da olmasın, bir yerlere koyar, tanımlar. Bu mirasın, geleneğin gelişimi tekdüze, çizgisel bir süreç göstermemiştir. Geri dönüşlerin, kırılmaların, durmaların, sıçramaların yaşandığı kaotik bir gelişim sürecidir söz konusu olan. Her şeyden önce sosyolojinin kendisinin bir disiplin olarak inşası ve kurumsallaşmasını merkezine alan bu kitap, Türkiye'de sosyoloji tarihi alanındaki önemli bir boşluğu doldurmak gayretindedir. Sosyoloji Tarihi (Dünya’da ve Türkiye’de)

    Levent Ünsaldı ´ 6 FREE DOWNLOAD